14 Kasım 2014 Cuma

Yılan kartalı

Her türlü arazide avlanmayı seven bir avcı kuştur hiç beklemediğim bir anda uçarken görüp fotoğrafladım sonradan yılan kartalı olduğunu öğrendim.Konya ili Bozkır ilçesi sınırlarında bulunan Elma ağacı köyü sınırları içerisinde fotoğraflandı.Hasan SayınYılan kartalı
Description
Kaynak yazı:Anonim kuşlar
B: 64 - 73 cm K.A : 165 - 180 cm. Büyük, uzun kanatlı, üst tarafı grimsi-kahverengi ve altı açık renkli bir kartaldır.
Baykuşa benzer yuvarlak çok iri başı, parlak sarı gözleri vardır.
Kafasına oranla küçük gagası uzun çıplak ayakları vardır.
Kuyruğu küt uçludur, kuyruğunda eşit aralıklarla dağılmış 3 koyu bant bulunur.
Altı kirli beyaz üzerine değişken miktarda benekli ve enine çizgilidir,bazıları nerdeyse tamamen beyaz iken,bazıları koyu gri başı ve göğüs üstü kontrast oluşturur.
Bileğinin altında koyu leke bulunmaz.
Uçarken esnek bir şekilde yavaş yavaş kanat çırpar, dönerken kanatlarını düz yada hafifce yukarı kalkık tutar, sıkca havada asılı kalır.
Balık kartalından daha geniş kanatları,bilek lekeleri bulunmaması ve farklı uçuşuyla tanınır. Açık renkli şahin ve arı şahinlerinin çoğunlukla koyu bilek lekesi vardır,
kanat uçları daha koyu renkli,kuyruktaki çizgiler farklı sayıda ve aralıklarda,
cüsseleri küçük ve kanat kanat çırpışları daha hızlıdır.
Yılan kartalları başarılı uçucudurlar ve diğer akrabalarına oranla havada daha çok zaman geçirirler.
500 metreye kadar yükselir ve süzülürler, avlanmalarını genelde bu şekildeyken,
aşağı doğru keskin dalışlarla yaparlar.
Habitat
Açık ve ekili araziler, kıraç, taşlık çalılık bölgeler ve kurak bölgeler ve bayırlar yaşam alanlarıdır; ancak yuvalarını ağaçlara yaparlar.
Distribution
Eski dünya kuşlarındandır ve Akdeniz'den Rusya içelerine kadar olan Orta Asya, Asya, Pakistan, Hindistan ve bazı Endonezya adalarında yayılış gösterirler.
Kuzeyde bulunanlar kışları sub-Afrika, kuzey ekvatora göç ederler.
Orta Asya'da bulunanları ve uzak doğudakiler yerleşiktir.
Diet
Beslenmesinde başlıca avı, adından da anlaşılacağı gibi yılanlardır.
150 cm ve daha yukarı boylarda zehirlilerinde birkaç türünü avlarlar.
Kurbagalar, kertenkeleler, omurgasılar ve küçük kemirgenler ile
yiyecek sıkıntısı çekmeleri halinde küçük kuşlarıda avlarlar.
Yılanları ve diğer avlarını parçlamadan yutarlar.
www.arkive.org/short-toed-snake-eagle/circaetus-gallicus/video-08.html
Biology
Nisan ve Ekim aylarına kadar batıda ürerler, göç için Ekimde ülkemiz üzerinden
geçerek güneye giderler.
Yuvasını dal parçaları otlar yosunlar ve yeşil yapraklardan oluşturur.
Her yıl yuvalarını yeniden onarırlar.
Bazen de başka kuş yuvalarını kullanırlar.
45 ila 47 gün kuluçka süresinden sonra yavrular 60 ila 80 günde uçarlar.
Ilk 10- 15 günlerinde yuvaya yakın dallarda yaşar ve ilerleyen günlerde bağımsızlaşırlar.
Migration
Migration information not found
Population
Ispanya,Güney Fransa ve Türkiye,en büyük yılan kartalı popülasyonuna sahip ülkelerdir.İtalya ve Yunanistan gibi Akdeniz bitki örtüsüne sahip ülkelerde de düzenli olarak görülebilir.
19.yüzyılın ortalarından itibaren yılan kartalı popülasyonunda sürekli düşüş gözlenmektedir.
Bunun temel nedenleri,ana besin kaynağı yılanların,gerek tarımsal ilaçlarla,gerekse türlü bahanelerle yok edilmesi ve gerekse,göç esnasında yılan kartallarının acımasız avcıların hedefi haline gelmesidir.(Örneğin 1993 yılında,sadece Malta da 50 kadar bireyin ve sadece bir gün içinde avcılar tarafından öldürüldüğü kayıtlara geçmiştir.)
Yoğun arazi kullanımı,habitat kaybı ve özellikle,üreme ve avlanma için tercih ettiği Akdeniz bitki örtüsü makiliklerin,kurak steplerin azalması da yok oluşun önemli etkenleridir.Bütün bunlara üreme yeteneğinin de çok düşük olması eklenince,yılan kartalının geleceği pek parlak görünmüyor.
Behaviors
www.arkive.org/short-toed-snake-eagle/circaetus-gallicus/video-08.html
Arazi gözlemim: ''yılan kartalını koyun sürülerini takip ederken gördüm sıklıkla.
Koyunların geçtiği yerlerde muhtemelen yılanların kaçmasından veya koyunların üzerlerine basıp yaraladıgı yılanları almak için sürüleri takip ediyorlardı'' zafertekin
Local Names
Local Names information not found
Call
Islıklı ve iki heceli bir 'kii-yo' duyulur, ilk hece daha uzundur ve giderek tizleşir, pesleşen ikinci hecesi kısadır.
Differential Diagnosis information not found

0 yorum:

Yorum Gönder